logo

Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu

jest wyjątkowym miejscem na kinowej mapie Polski. Realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania filmów i edukacji filmowej oraz prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną

baner

Przegląd Filmowy "ALCHEMIA KINA"

Przegląd Filmowy „Alchemia kina” jest poświęcony temu, co w kinie niezwykłe, wyjątkowe, niewytłumaczalne. Temu, jak w tajemniczy sposób utrwala się na celuloidowej taśmie obrazy, i jak później owe obrazy oddziaływają na widownię, wyzwalając emocje, wzruszenia, natchnienia, refleksje albo tylko dostarczają rozrywki pozwalając na czas seansu zanurzyć się w innym świecie i życiu innych ludzi.

Zamość – miasto, w którym pamiątki historii, skarby światowej kultury wchodzą w alchemiczny dialog ze współczesnością – na czas przeglądu stanie się miejscem dialogu na temat kina, miejscem spotkań twórców z odbiorcami. Pośrednikami w dyskusjach między twórcami i miłośnikami kina będą zaproszeni krytycy i filmoznawcy, którzy swoimi prelekcjami, wykładami, analizami spróbują uczynić alchemię kina bardziej zrozumiałą i przystępną.

W Alchemii kina zderzać się będą stereotypy, pojawi się kino klasyczne i eksperymentalne, produkcje rodzime i światowe. Tematem głównym będzie kino, które opowiada samo o sobie, kino, które samo ujawnia tajniki własnej alchemii przekraczającej nie tylko geograficzne, ale również kulturowe i czasowe granice.

Alchemia kina to projekcje filmowe, spotkania z twórcami oraz prelekcje filmoznawców i krytyków filmowych.